Aftryk og ophavsret

Ophavsret

(c) Big Dutchman AG (Holding)
Auf der Lage 2
49377 Vechta-Calveslage
P. O. Box 1163
49360 Vechta
Tyskland

Tlf.: +49(0)04447-8010
Fax: +49(0)4447-801237
E-Mail: big@bigdutchman.de

Bestyrelse: Bernd Meerpohl (Bestyrelsesformand) – Kai Wehmeyer – Sven Guericke – Dr. Michael Trutzel Formand for bestyrelsen: Dirk Meerpohl
Tinglysningsret: Amtsgericht Oldenburg HRB 110778
Skatteidentifikationsnummer: DE 117768014
Registreret kontor: Vechta

Downloads

Editor

Andreas Böske
Tlf.: +49(0)4447-801118
Fax: +49(0)4447-8015118
E-Mail: aboeske@bigdutchman.de

Databeskyttelsesrådgiver

Thomas Prüllage
Tlf.: +49(0)4447-801146
E-Mail: datenschutzbeauftragter@bigdutchman.de

Layout, koncept

Bitter & Co. Werbeagentur GmbH
Kathmannhaus Calveslage
Oldenburger Str. 244
49377 Vechta
Tyskland

Tlf.: +49(0)4441-8896880
Fax: +49(0)4441-88968822
E-Mail: mail@bitters.de
Internet: www.bitters.de

Programmering, databaser, Content Management System

Bitmotion GmbH
Immengarten 16-18
30177 Hannover
Tyskland

Telefon: +49(0)511-6262930
Telefax: +49(0)511 -2629310
E-Mail: info@bitmotion.de
Internet: www.bitmotion.de

Generel information

Samtlige foranstaltninger er truffet for at sikre oplysningernes korrekthed og helhed. Det er imidlertid ikke praktisk muligt at udelukke eventuelle fejl. Big Dutchman AG kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader som resultat af brugen af dette indhold.

Ansvarsfraskrivelse

1. Indhold af online-tilbud
Big Dutchman AG – herefter kaldet BD – påtager sig ingen garanti for, at oplysningerne er opdaterede, korrekte, komplette eller for kvaliteten af oplysningerne. Ansvarskrav mod BD, som er i relation til materielle eller ideelle skader og er opstået som følge af brug eller manglende brug af oplysninger, der tilbydes, eller er opstået som følge af brug af fejlagtige og ufuldstændige oplysninger, er helt udelukket, forsåvidt det ikke kan bevises, at BD er bevidst ansvarlig eller har begået grov uagtsomhed.

Samtlige tilbud er uforpligtende og ikke bindende. BD forbeholder sig specifikt ret til at ændre, supplere og slette dele af siderne eller hele annonceringen uden at give særskilt meddelelse eller at stoppe det for en vis periode eller fuldstændigt.

2. Referencer og links
For direkte eller indirekte henvisninger til tredjeparters hjemmesider (“links”), der ligger uden BD ansvarsområde, vil ansvarsforpligtelse kun være gyldigt, hvis BD har fæstet sig ved indholdet, og det ville være teknisk muligt og kunne forventes, at BD kunne forhindre brugen, hvis der dukkede ulovligt indhold op.

Derfor erklærer BD specifikt på det tidspunkt, hvor links’ene er etableret, at de pågældende hjemmesider med link til, er fri for ulovligt indhold. BD har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning eller på indholdet af de linkede/tilknyttede sider. Derfor lægger BD således udtrykkeligt afstand til indholdet af linkede/tilknyttede sider, der er ændret, efter at linket er etableret. Denne erklæring gælder for alle links og forbindelser, der ligger indenfor virksomhedens eget internettilbud, samt i forhold til tredjemands registreringer i gæstebøger, diskussionsgrupper og på mailinglister etableret af forfattere. Kun leverandøren til den side, der henvises til, og ikke nogen, der blot henviser til den pågældende offentliggørelse via links, er ansvarlig for skader som følge af brug eller manglende brug af oplysninger, der vises på denne måde.

3. Ophavsret og varemærkelov
Alle brands, der er nævnt i internettilbudet, og brands, som er beskyttede, samt varemærker uden begrænsninger er omfattet af den pågældende aktuelle varemærkelov samt ejendomsrettighederne for de pågældende officielle ejere. En simpel navngivning af produkter fører ikke til den konklusion, at navne på brands ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder!

Ophavsretten til offentliggjorte genstande fremstillet af BD selv forbliver hos BD. Gengivelse eller brug af sådanne grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er kun tilladt med BD's udtrykkelige skriftlige tilladelse.

4. Retsgyldighed af denne ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af internetannonceringen, hvori der blev refereret til denne side. Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke længere lever op til de gældende lovmæssige bestemmelser, vil de øvrige dele af dette dokument forblive upåvirkede i forhold til deres indhold og gyldighed.