Fodringsanlæg til slagtesvin

MC99 NT-3

MC99 NT-3

MC99 NT-3 Computer til styring af alt fra vådfodring og ESF til tørfodring og mølleri

Foderautomater

Foderautomater

For en god start for smågrisene og for høj daglig tilvækst. Med vores omfattende produktsortiment er vi godt rustet til forskellige indsatsområder, hvad enten det drejer sig om opdræt af smågrise eller slagtesvineproduktion, store grupper som individuel fodring.

Vådfodring HydroMix

Vådfodring HydroMix

Det moderne, fremtidssikrede vådfodringsanlæg, der skaber ægte overskud i bedriften. Uanset dyregruppe og bedriftsstørrelse står et Big Dutchman HydroMix for pålidelig forsyning af alle dyr, høj kvalitet og maximal hygiejne.

Celledeling af ensileret majs med PEF systemet

Celledeling af ensileret majs med PEF systemet

PEF-systemet (Pulserende elektrisk felt) gør ensileret majs fordøjelig for grise. Mulighed for tilsætning af 15% ensilage til vådfoderblandinger. Foder med højt fiberindhold styrker mave-tarmsystemet, reducerer antibiotika indsats og hjælper dermed med at holde grisene sunde

Level-controlled agitator

This new agitator automatically adjusts its position to the filling level in the liquid feed mixing tank. All feed components are mixed thoroughly and ideally, irrespective of the filling level. This is an important prerequisite for exact metering of the feed at the individual feed valves.

TwinSpin tube system

TwinSpin transports a uniform feed mixture all the way from the mixing tank to the trough. Deposits caused by sedimentation are prevented and the metering precision at each feed valve is improved thanks to a constantly homogeneous feed mixture.

Tørfodring DryRapid

Tørfodring DryRapid

Overalt, hvor man inden for svineproduktion skal transportere eller uddosere tørfoder i form af mel, granulat eller piller, er DryRapid det bedste system – fra siloudtag til trug

TriSort pro sorteringsvægt

TriSort pro sorteringsvægt

Kend altid den nøjagtige vægt og vægtøgning i din slagtesvinestald. Antal og vægt af slagtesvin klar til slagtning bestemmes nøjagtigt. Slagtesvinene kan selekteres uden stress kort før de leveres til slagteriet og svarer præcist til slagteriets kriterier.

Drinking systems for pig production

Drinking systems

Whether in sow management, piglet rearing or finishing: An optimum supply of fresh and clean drinking water to all animals is extremely important. A sufficient quantity of water has to be available, it has to be clean and within easy reach of the animals.

Enhanced welfare products

Enhanced welfare products

Well-proven solutions for modern pig production – piglets, sows and finishing pigs alike – ensure that our livestock is healthy and comfortable. Big Dutchman can provide the required housing equipment as well as enrichment toys and pig feeding systems. Take a look and see for yourself!

Silos, spirals and augers

Silos, spirals and augers

Choose from a wide range of silos made of galvanized sheet steel, glass-fibre reinforced plastic or Trevira fabric to store and transport feed. Feed can be transported to feeding systems by augers or spirals without any loss of quality, but depending on the conveying capacity and pitches. Equipment for reliable egg production and pig production!